Webshoppen

Vision, affärsidé och mål

Vision

Bolagets vision är att bli nummer 1 som livsstilsdestination för lyxigt, glammigt och feminint mode.

Affärsidé

Bubblerooms affärsidé är att vara ledande e-handlare inom mode, med en tydlig ambition om att bli Nummer 1 inom livsstilsdestination i Norden på lyxigt, glammigt och feminint mode. Bubblerooms sortiment utgörs av en konkurrenskraftig produktmix, bestående av Bolagets egendesignade varumärken och starka externa varumärken, som Bubbleroom säljer genom Bolagets egen Online-kanal och genom online-marknadsplatser.

Operationella och finansiella mål

Bubbleroom har fastställt ett antal mål på medellång sikt av såväl operationell som finansiell karaktär

Operationella mål på medellång sikt

Bubbleroom har som målsättning att omkring 80-85 procent av Bolagets omsättning ska utgöras av Bubblerooms egna varumärken.

Finansiella mål på medellång sikt

Bolagets målsättning är att i genomsnitt över tid ha en årlig omsättningstillväxt om 35-40 procent. Vidare ska Bubbleroom över tid nå en bruttomarginal om 64 procent samt en EBITDA-marginal om 8-10 procent.

Operationella mål

Finansiella mål

80-85%

av bolagets omsättning ska utgöras av egna varumärken

35-40%

årlig omsättnings­tillväxt i Norden och Europa

64%

bruttomarginal

8-10%

EBITDA-marginal