Styrelsen

Freddy Sobin

Styrelsens ordförande

Styrelseordförande (och styrelseledamot) sedan 2012.

Utbildning/erfarenhet

Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Marketing och Business Development Manager på Tretti AB. E-commerce Director och Financial Services Director på Halens AB. VD och koncernchef för Consortio Fashion Group AB (idag fusionerat med Cellbes AB).

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseordförande i Skincity Sweden AB, myself & friends AB, Kicks Kosmetikkedjan OY, Kicks Norge AS och Amazing Brands Stockholm AB. Förste vice styrelseordförande i Svensk Handel AB. Verkställande direktör i Kicks Kosmetikkedjan AB samt styrelseledamot i och verkställande direktör för dotterbolaget Axbeautyhouse AB. Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Salling Group A/S och Humla AB. Styrelsesuppleant i Visionsbyggande AB.

Tidigare befattningar

Styrelseordförande i och verkställande direktör för Halens AB. Styrelseordförande i Cellbes AB, Outnorth AB, föreningen Svensk Digital Handel och Svensk Distanshandel AB. Styrelseledamot i Consortio Development AB, LensOn AB, Skincity Sweden AB och OM Vindan 1 Fastighets AB. Styrelsesuppleant i Halens Konto AB.

Aktieinnehav

330 000 aktier och 25 000 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoption av serie 2022/2025:2.

Oberoende i relation till Bolaget och koncernledningen: Ja
Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare: Ja

Paul Källenius

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2008 (styrelseordförande under perioden 1 juli 2008 – 11 december 2012).

Utbildning/erfarenhet

Masterexamen i Teknik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Paul Källenius inledde sin karriär inom läkemedelsindustrin med olika chefspositioner inom marknad och affärsutveckling på Pharmacia AB men är sedan mer än tjugo år tillbaka serieentreprenör.

Övriga nuvarande befattningar

Styrelseordförande i iBoxen Group AB, iBoxen Infrastruktur Sverige AB, iBoxen Holding AB, iBoxen Management AB, Consortio Business Center AB, Consortio Invest AB, Cellbes AB, TFB Holding AB, Fafelle Node Stockholm AB och Fafelle Brand Company AB. Styrelseledamot i Kyla Air Nordic AB, Garpes Livsmedel AB, Källenius Invest AB, Nordisk Hypoteksförmedling AB, ANNMAKA AB, TFB Investments AB, KAAX Investment AB och KAAX Fastigheter AB.

Tidigare befattningar

Styrelseordförande i C Handel i Borås AB och OM Vindan 1 Fastighets AB. Styrelsele damot i Halens AB, Cellbes AB, Upstream Dream AB, TF Bank AB, Urbanista AB, Reschia Form AB och Blue Pot AB. Styrelsesuppleant i Halens Konto AB.

Aktieinnehav

2 285 507 aktier samt 12 500 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoption av serie 2022/2025:2.

Oberoende i relation till Bolaget och koncernledningen: Ja
Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare: Nej

Malin Strihagen

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning/erfarenhet

MBA i International Luxury Brand Management, ESSEC Business School i Paris och Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Vice President Brand and Communications på SF Studios, Sales Director på Ralph Lauren och Managing Director på Acne Art Department.

Därutöver har Malin Strihagen mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom mode och detaljhandeln med fokus på varumärkesbyggande, internationell affärsutveckling, försäljning, e-handel, marknadsföring och kommunikation/PR.

Övriga nuvarande befattningar

Styrelsesuppleant i Aprisma AB.

Tidigare befattningar

Styrelseledamot i Aprisma AB. Styrelsesuppleant i Reschia Form AB.

Aktieinnehav

10 000 aktier och 12 500 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoption av serie 2022/2025:2.

Oberoende i relation till Bolaget och koncernledningen: Ja
Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare: Ja

Jonas Weil

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning/erfarenhet

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare managementkonsult på Coopers & Lybrand Consulting samt PricewaterhouseCoopers. Privat investerare sedan tjugofem år.

Övriga Nuvarande Befattningar

Styrelseledamot i Almida AB, Consortio Invest AB, Parcom AB.

Tidigare Befattningar

TFB Holding AB.

Aktieinnehav: 2 839 507 aktier.

Oberoende i relation till Bolaget och koncernledningen: Ja

Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare: Nej