Huvudansvarig revisor

Bolaget revisor är PriceWaterhouseCoopers AB.
Huvudansvarig revisor är Ulrika Ramsvik, auktoriserad revisor.

PriceWaterhouseCoopers AB:s kontorsadress är:

PriceWaterhouseCoopers AB
113 97 Stockholm
Sverige