Webshoppen

Bolagsbeskrivning

Bubbleroom är en ledande e-handlare inom mode, med en tydlig ambition om att bli nummer 1 livsstilsdestination i Norden för lyxigt, glammigt och feminint mode för kvinnor. Bolagets verksamhet omfattar design och försäljning av kläder, underkläder, skor och accessoarer för den medvetna kvinnan som lever eller drömmer om ett glamoröst liv. Företaget har en hög andel egendesignade varumärken som kompletteras av starka externa varumärken. Bubbleroom samarbetar med influencers i Norden genom exklusiva designsamarbeten. Bubbleroom har sitt huvudkontor i Borås och sin primära kundbas i Norden med distribution till delar av Europa via den digitala marknadsplattformen Zalando.

Direct-to-consumer brand

Från Multi-Brand till Direct-To-Consumer

Bubbleroom har fastställt en tydlig strategi för att säkra en fortsatt hållbar och kapitaleffektiv tillväxt för Bolaget. Bolagets strategiska plan är centrerad kring nedanstående fyra teman.

Transformation från marknadsplats till en direct-to-consumer brand. Bubbleroom avser öka andelen försäljning av egendesignade varumärken i ett led att underbygga Bolagets långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhetsutveckling. Genom att frångå externa modevarumärken och istället fokusera marknadssatsningarna på Bolagets eget varumärke kan Bubbleroom åstadkomma en unicitet, undgå pristransparens samt konkurrens avseende sökmotoroptimering, vilket sammantaget bedöms leda till ökad lönsamhet och bättre kontroll över Bolagets försörjningskedja. För att nå framgång med strategin avser Bolaget samla samtliga egna varumärken under Bubbleroom-varumärket och därtill öka marknadsföring samt kundkommunikation för att öka marknadskännedomen kring Bolaget. Det bedöms därutöver vara mer kostnadseffektivt att endast investera i ett varumärke och Bubbleroom ser därigenom potential till lönsamhetsförbättringar.

Data-driven beslutsfattning och automation

Ökat fokus på data och automation

Bubbleroom ser stort värde i att fortsatt arbeta datadrivet och investera i teknikutveckling för att möta kundernas allt högre förväntningar om en enkel, snabb, personlig och sömlös kundupplevelse genom hela köpprocessen. Detta ställer höga krav på Bolagets hantering av data och automatiseringen data i affärssystem och webbplattform samt gränssnitten mellan dessa och andra backofficesystem. 

En bra kundupplevelse är essentiell för att på sikt nå hög kundlojalitet bland Bolagets kunder, där Bubbleroom ser att kunder ska uppleva en inspirerande, kundanpassad, datadriven och konverterande upplevelse på Bolagets hemsida. Genom att tillhandahålla en lokal hemsida för respektive marknad, med lokala och relevanta kunderbjudandet samt i det lokala språket och valutan bedömer Bolaget att en god kundnöjdhet kan uppnås. Tillämpningen av automatiserade och AI-drivna system blir betydelsefull men även snabba leveranser och en kontrollerad nivå på returer är en central del av kunderbjudadet. Som en del av strategin har Bolaget därmed valt att implementera ett nytt och automatiserat lager, med planerad driftsättning sommaren 2022. Autostore lösningen med Logent som tredjepartsleverantör bedöms resultera i betydande kostnadsbesparingar relativt Bolagets befintliga lagerlösning. Vidare bedöms det nya lagersystemet öka produktiviteten och effektiviteten i Bubblerooms lagerhantering, vilket medför förbättrade leveranstider primärt utanför Norden. Den stärkta leveranskapaciteten bedöms därmed föranleda ökad kundnöjdhet och är en viktig faktor för Bolagets långsiktiga konkurrenskraft.

Hållbarhet

Hållbart mode

Bubbleroom strävar efter att tillhandahålla ett högkvalitativt och hållbart mode. Kortare ledtider för produktion bedöms leda till ett snabbare mode och Bolaget ämnar uppnå detta genom att fortsatt öka andelen produktion i Europa jämfört med nuvarande nivåer, vilket även förväntas bidra till ett mer hållbart mode. Dessutom möjliggör detta för beställning i säsong. För att ytterligare reducera Bolagets miljöavtryck bearbetar och analyserar Bubbleroom kontinuerligt data för att motverka förekomsten av överskottslager samt minska på antalet returer. Ett exempel på nuvarande hållbarhetsarbete är utförandet av stickprov hos leverantörer på nya produkter varje säsong. Detta görs för att säkerställa att leverantörerna följer lagstiftningen och att produkterna inte innehåller kemikalier som är otillåtna. Vidare ska Bolaget arbeta ännu mer med att utbilda leverantörerna kring kemikalier. Bolaget kräver att leverantörer läser igenom, godkänner och signerar Bolagets leverantörsguide, för att de ska vara informerade om vad Bolaget har för krav och förväntningar på produktionen. I leverantörsguiden återfinns bland annat Bolagets uppförandekod, djurrättspolicy samt kemikalie- och kvalitetskrav.

Expansion

Expansion i Norden och Europa

Bubbleroom ämnar stärka sin marknadsposition i Norden och fortsätta sin marknadsexpansion i Europa. Bolaget har identifierat länder såsom Belgien, Nederländerna, Tyskland och Österrike som potentiella marknader. Förstudier har genomförts för lansering i Nederländerna och Tyskland, med goda resultat, och ambitionen framöver är att utveckla projektplan och kunderbjudande. Nederländerna, Tyskland och Österrike är, likt Norden, utvecklade e-handelsmarknader och växer i huvudsak genom ökad köpfrekvens och ökat konsumtionsvärde från befintliga e-handelskonsumenter.

Expansionsstrategin tar avstamp i Bolagets uppfattning om marknadens trender: konsumenter rör sig från fysiska butiker till online. Sådan geografisk expansion kan ske via såväl expansion av Online B2C som via online-marknadsplatser. Bubbleroom bedömer att online-marknadsplatser såsom Zalando kan kanalisera fler kunder till Bolagets hemsida och därigenom medföra ökad försäljning. Bubbleroom avser använda sig av samma varumärkesstrategi och grundsortiment på de nya marknaderna som i befintliga marknader. Till detta kommer kundkommunikation och kunderbjudande att anpassas till respektive marknad utifrån marknadernas egenskaper och karaktär. All kommunikation, såsom hemsida, sociala medier och retursedlar, anpassas vidare till de lokala språken för att stärka kunderbjudandet och kundtjänst hanteras av externa lokala aktörer som utbildas i produktkännedom av Bolaget. Bolagets befintliga lager och distributionsnätverk bedöms vara fullgoda för att stödja expansionen.

Med utgångspunkt i Bolagets lager i Borås och i samarbete med lokala distributörer bedöms kundleveranser inom Norden kunna ske inom 1-3 arbetsdagar och inom 2-5 arbetsdagar utanför Norden. Bolaget bedömer att det planerade automatiserade lagersystemet kommer rendera i snabbare leveranstider.