Webshoppen

Om Cookies

www.ir.bubbleroom.com används cookies, pixlar och liknande spårningsteknik som ger oss information om din enhet och lagrar information på din enhet. Nedan kallar vi all sådan typ av spårning för ”cookies”.

Vi använder nödvändiga cookies för att:

  •   För att veta om du har lämnat samtycke sen tidigare.

Om du samtycker använder vi även följande typer av cookies:

  • Analys- och statistik cookies. För att förbättra hemsidan med hjälp av analys.
  • Marknadsförings cookies. För att visa dig relevant marknadsföring.

 

I den här texten kan du läsa om hur vi använder cookies, t.ex. varför vi gör det och hur du kan undvika dem. I vår cookie-sammanställning längst ner hittar du även en mer detaljerade beskrivning av de cookies vi använder och hur länge vi använder respektive cookie.

Du kan undvika cookies

Du kan radera alla cookies i din webbläsare. Om du blockerar eller raderar nödvändiga cookies kommer hemsidan inte fungera som tänkt och du kommer inte kunna använda hemsidans alla funktioner. Nedan har vi förklarat vad som händer om du blockerar eller raderar sådana cookies. 

Ansvarig för användning av cookies

Vi på New Bubbleroom Sweden AB med organisationsnummer 556699-9214 ansvarar för användningen av cookies på hemsidan.

Du får gärna kontakta oss om du har några frågor om vår cookieanvändning eller vill invända mot att vi använder cookies. Du når oss på [email protected]. Vår postadress är Risängsgatan 4, 504 68 Borås, Sverige.

Du har rätt att klaga

Om du vill ha mer information om cookies eller vill lämna klagomål om vår hantering kan du kontakta tillsynsmyndigheten för cookies. I Sverige är det Post- och telestyrelsen.

Cookies som används efter ditt besök

Vissa cookies (s.k. ”permanenta cookies”) kommer fortsätta användas av din webbläsare även efter att du har besökt vår hemsida medan andra cookies (s.k. ”temporära cookies” eller ”session cookies”) endast används tillfälligt.

Du kan läsa mer om hur länge vi använder cookies i vår detaljerade cookie-sammanställning längst ner.

Tredjepartscookies, tredjepartstjänster och personuppgifter

Vi använder främst vanliga så kallade ”http cookies” men placerar även mer avancerade pixelcookies från Google, Youtube och Vimeo. Dessa tredje parter kommer i vissa fall använda informationen som samlas in för egna ändamål och ska informera dig separat om sin behandling.  

För att skydda din integritet har vi vidtagit åtgärder för att undvika att identifiera dig som använder vår hemsida. T.ex. sparas endast en krypterad version av din IP-adress så att det för oss i princip är omöjligt att spåra vem du är. När vi behandlar uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ informerar vi om det i vår integritetspolicy.

Användningen av tredjeparter innebär i vissa fall att dina personuppgifter riskerar att överföras utanför EU/EES. I vår integritetspolicy förklarar vi även vad det innebär att informationen överförs utanför EU/EES.

Cookies som du kan samtycka till  

Vissa cookies används bara om du själv har samtyckt till det. Om du inte samtycker kommer vi ställa samma fråga även nästa gång du besöker vår hemsida. Ditt samtycke är självklart frivilligt och du kan när som helst återkalla det.

Längst ner i vår cookie-sammanställning hittar du en detaljerad sammanställning av de cookies vi använder, vilka leverantörer som cookies kommer från och hur länge respektive cookie används.

Analys och statistik cookies

För att förbättra hemsidan

Vi samlar in information om din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan, t.ex. vad du klickar på och varifrån du surfar och hur många gånger du besökt hemsidan. Informationen används för att optimera funktion, ladd hastighet och förändra hemsidan för att passa våra besökare.

Du kan undvika cookies från Google Analytics genom att ladda ner och installera det här browserprogrammet.

Om du blockerar/raderar dessa cookies kommer vi ha sämre underlag för att utveckla hemsidan.

Marknadsförings cookies

För att visa dig relevant marknadsföring

Om du blockerar/raderar dessa cookies kommer du se mindre relevant marknadsföring.

Nödvändiga cookies

Dessa cookies placeras på din webbläsare när du använder vår hemsida. De är nödvändiga för att minnas om du har accepterat cookies sen tidigare.

Längst ner hittar du en detaljerad sammanställning av de cookies vi använder, vilka leverantörer cookies kommer från och hur länge respektive cookie används.

För att veta om du har lämnat samtycke sen tidigare

Om du blockerar/raderar dessa cookies behöver vi samla in ny information när du besöker hemsidan nästa gång.