Finansiell kalender

  • Delårsrapport januari - juni 2022: den 15 juli 2022
  • Delårsrapport januari - september 2022: den 21 oktober 2022