Finansiell kalender

  • Delårsrapport för januari-mars 2024: 30 april 2024
  • Årsredovisning 2023: 25 april
  • Bolagsstämma 2024: 23 maj 2024, kl 15 i Borås
  • Delårsrapport januari-juni 2024: 16 juli 2024
  • Delårsrapport januari-september 2024: 24 oktober 2024