Webshoppen

Vår affärsmodell

Design

Design

  • Egna varu­märken designas i egen regi.

Material & tillverkning

Material & tillverkning

Transport

Transport

Hanterings- och distributions­center

Hanterings- och distributions­center

Webshop och företags­funktioner

Webshop och företags­funktioner

  • Online­butik
  • Order­hantering
  • Marknads­föring
  • Företags­funktioner
  • Marknads­platser

Distribution

Distribution

Konsument

Konsument

Bubbleroom designar kollektionerna inom de egna varumärkena i egen regi, vilket utgör den första delen av Bubblerooms värdekedja. Efter design tillverkas klädesplaggen av producenter i flertalet länder i Europa och Asien. Transport från fabrikerna sköts sedan av externa parter. Centrallagret är beläget i Borås och hanteras av ett externt logistikföretag som hanterar mottagande av ankommande gods, inpackning, lagerhållning samt plock och pack av varor för utleverans. Under andra delen av 2022 driftstartades bolagets högautomatiserade robotlager från Autostore vilket kommer ge betydande kostnadsbesparingar jämfört med bolagets tidigare manuella lagerlösning samt leda till kortare ledtider och högre kvalitet i orderhanteringen. 

Bubbleroom sköter plattformen på vilken kunderna gör sina beställningar. Bubbleroom sköter bland annat webbshop, orderhantering, marknadsföring och centrala företagsfunktioner. För att snabbt leverera beställningar till kunder används lokala distributionspartners.

Bolagets värdekedja illustreras i figuren nedan, där Bubblerooms roll illustreras i rosa.

Bolagets värdekedja illustreras i figuren ovan, där Bubblerooms roll illustreras i rosa.