Valberedning inför årsstämman 2024

2023-10-13 11:45

Valberedningen i New Bubbleroom Sweden AB har utsetts i enlighet med riktlinjer antagna på årsstämman 2022.

Valberedningen består av John Brehmer, Avi Silberman, Robert Gyll samt styrelsens ordförande Freddy Sobin. Till ordförande i valberedningen har John Brehmer utsetts. Ledamöterna i valberedningen representerar 38,8 procent av aktierna i New Bubbleroom Sweden AB per den 30 september 2023.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför stämman 2024 kan göra detta genom e-post till [email protected] eller via brev till New Bubbleroom Sweden AB, Att: Valberedningen, Box 922, 501 10 Borås.