Valberedning inför årsstämman 2023

2022-10-26 16:00

Valberedningen i New Bubbleroom Sweden AB har utsetts i enlighet med riktlinjer antagna på årsstämman 2022.

Valberedningen består av Jonas Weil, John Brehmer, Avi Silberman samt styrelsens ordförande Freddy Sobin. Till ordförande i valberedningen har Jonas Weil utsetts. Ledamöterna i valberedningen representerar 46,6 procent av aktierna i New Bubbleroom Sweden AB per den 30 september 2022.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför stämman 2023 kan göra detta genom e-post till [email protected] eller via brev till New Bubbleroom Sweden AB, Att: Valberedningen, Box 922, 501 10 Borås.