New Bubbleroom Sweden AB byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

2023-11-30 10:43

New Bubbleroom Sweden AB meddelar idag att bolaget byter likviditetsgarant och Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

New Bubbleroom Sweden AB har avslutat uppdraget kring likviditetsgaranti med Erik Penser Bank AB och har utsett Carnegie Investment Bank AB (publ) som ny likviditetsgarant för företagets aktier som är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bytet av likviditetsgarant är i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk kring likviditetsgaranter.

I sin roll som likviditetsgarant ska Carnegie Investment Bank AB (publ) kontinuerligt sätta pris för New Bubbleroom Sweden AB i enlighet med de vid var tid gällande minimikraven för likviditetsgaranter som följer av Nasdaq Stockholms regelverk. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och att minska skillnaden (spreaden) mellan det köp- och säljpris som finns på marknaden.

Carnegie Investment Bank AB (publ):s uppdrag som likviditetsgarant börjar den 30 november 2023.

New Bubbleroom Sweden AB har även ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) avseende tjänsten som Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB (publ) tillträder som Certified Adviser den 30 november 2023. Fram till dess kommer Erik Penser Bank AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.