Idag inleds handeln av Bubblerooms aktie på Nasdaq First North Growth Market

2021-11-23 08:30

New Bubbleroom Sweden AB (”Bubbleroom” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market inleds i dag under kortnamn ”BBROOM” med ISIN SE0016288476. Utfallet för nyemissionen som genomfördes i samband med noteringen presenterades den 18 november 2021 (”Erbjudandet”). Erbjudandet övertecknades och omkring 1 850 nya aktieägare har tilldelats aktier i Erbjudandet.

Ville Kangasmuukko Nordström, VD, kommenterar:
"Vi är väldigt glada och har sett fram emot denna dag. Nasdaq First North är en välkänd marknad som ger oss en utmärkt möjlighet att visa våra ambitioner för en bredare publik och vi tror att det är en viktig faktor för Bubblerooms framtida tillväxt och framgång. Jag ser med tillförsikt fram emot 2022 då vi fullt ut kan fokusera på möjligheterna på våra befintliga marknader och tillväxtmöjligheterna på nya marknader. Vi vill nu välkomna alla nya aktieägare och ser mycket fram emot nästa fas i Bubblerooms utveckling, där vi som börsnoterat bolag kommer att fortsätta arbeta för att skapa värde för befintliga såväl som nya aktieägare.”

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet samt Bolagets Certified Adviser. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare i samband med Erbjudandet.