Delårsrapport Januari-mars 2022

2022-04-21 08:00

FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 30 PROCENT UNDER KVARTALET

DELÅRSRAPPORT
Första kvartalet 2022 (januari–mars)

  • Nettoomsättningen exklusive avvecklad B2B verksamhet uppgick till 92,9 MSEK (71,5), en ökning med 30,0 procent. Omsättningsökning inklusive avvecklad B2B-försäljning under 2021 uppgick till 22,8 procent.
  • Bruttomarginalen uppgick till 62,9 procent (57,7), en ökning med 5,2 procentenheter.
  • Bruttoresultatet uppgick till 58,4 MSEK (43,7), en ökning med 33,8 procent.
  • EBITDA uppgick till –3,8 MSEK (–4,9), motsvarande en EBITDA-marginal om –4,1 procent (–6,4).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –4,4 MSEK (–5,4) motsvarande en rörelsemarginal om –4,7 procent (–7,1).
  • Periodens resultat uppgick till –4,8 MSEK (–5,6).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Byggnation av nytt automatiserat robotlager, studio och huvudkontor löper enligt plan. Det automatiserade robotlagret beräknas tas i drift under juli 2022 med en ramp-up period under det tredje kvartalet.
  • Flytt av del av varuhanteringen till Zalandos egna lager- och logistiklösning för expansionen på Zalandos marknader utanför Norden pågår och första nya marknaden via denna lösning beräknas lanseras runt halvårsskiftet.


KOMMENTAR FRÅN VD

Första kvartalet för året levererar fortsatt stark och ökande tillväxt och tillika stärkt bruttomarginal, trots att kvartalet präglats av allmän oro samt ökade bränsle- och fraktkostnader till följd av det pågående kriget i Ukraina. Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 30 procent till 92,9 MSEK och bruttoresultatet med 33,8 procent, till följd av högre försäljningsandel av egna varumärken och högre andel fullprisförsäljning. EBITDA resultatet förbättrades jämfört med föregående år och innebär att vi är lönsamma på EBITDA-nivå under den senaste 12-månaders perioden.

Vi har intensifierat utvecklingstakten under kvartalet, med fokus på implementation av vårt nya automatiserade robotlager, lanseringen av sex nya marknader på Zalando-plattformen samt systemutveckling för att erbjuda digitala kundreturer. Dessa projekt kommer realiseras under innevarande år, och trots att vi kort- siktigt investerar i vår framtida affär, så lyckades vi stärka vårt underliggande resultat gentemot föregående år.

Under kvartalet har våra tankar gått till alla oskyldigt drabbade civila som fått kämpa för sin egen och sin familjs överlevnad. Tillsammans med flertalet bransch- kollegor valde vi att skänka kläder till Ukrainska flyktingar som tagit sig till Polen, och vi genomförde även en insam- ling till Unicef bland våra medarbetare, där vi som bolag skänkte motsvarande belopp som våra medarbetare gemensamt samlade in. Just nu arbetar vi med att förbereda en försäljning av våra provplagg, där vinsten från försäljningen också kommer skänkas till Unicef. Som så många andra redan sagt – ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Uppdämt behov av fest- och högtidskläder
Trots det pågående kriget i vårt närområde, så har våra medarbetare även haft kraft att högt engagera sig i våra kunder. Jag tror att de flesta nog känner som jag, att det i kriser kan hjälpa att få arbeta för att få vila tankarna en stund. Kriget har dock medfört ökade priser för både frakt och drivmedel, men vi har lyckats parera de ökadekostnaderna just på grund av att vi har majoriteten av vår försäljning från egen design, som möjliggör att vi har en flexibilitet att snabbt förändra våra priser till kund. Vi ser även, trots kristider, att efterfrågan på festklänningar har ökat markant under kvartalet, i synnerhet inom bröllopssegmentet (brud-, tärn- och bröllopsgäst- klänningar). Efter två års isolering, ser vi att det finns ett uppdämt behov att få visa sin kärlek till varandra inför sin familj och vänner. Vi är glada och stolta att så många kunder väljer våra kläder, för de finaste stunderna i livet.

Ökad bruttomarginal
Vi fortsätter att stärka vår bruttomarginal och vårt bruttoresultat, en följd av vår strategi att minska andelen externa varumärken till förmån för vår egen design, där vi dels har en unicitet i produkten och därmed undviker priskonkurrens, men där vi även har betydligt högre bruttomarginaler. Under det första kvartalet redovisar vi en tillväxt i bruttoresultat med 33,8 procent, med en bruttomarginal om 62,9 procent som ökat med 5,2 procentenheter i jämförelse med samma period föregående år. En framgångsrik sortimentsutveckling och design för vårsäsongen har inneburit högre andel fullprisförsäljning och minskade prisnedsättningskostnader. Tillväxten i kombination med högre bruttomarginal under kvartalet resulterade i en förbättrad EBITDA-marginal jämfört med motsvarande period föregående år, vilket i sin tur innebär att vi åter är lönsamma på EBITDA-nivå under den senaste 12-månaders perioden.

Ökad utvecklingstakt
Kortsiktigt har vi valt, med hjälp av kapitalanskaffningen i samband med noteringen förra året, att intensifiera utvecklingstakten i syfte att skala upp bolaget inför vår kommande geografiska expansion. Byggnationen av vårt nya kontor och lager går enligt plan, och vi har nu inlett installationen av robotlagret från Autostore, som är planerat att vara driftklart under sommaren. Implementationen pågår även planenligt med att lansera försäljning på sex nya marknader på Zalando-plattformen under innevarande år. Därutöver arbetar vi fokuserat med att senare i år kunna erbjuda våra kunder digitala returer, en lösning vi hoppas ska kunna bidra till att sänka vår returgrad och skapa större kundnöjdhet.

Fokus på hållbarhet
Jag vill även passa på att rekommendera Er att läsa vår hållbarhetsredovisning, som publicerades tidigare i april och finns att tillgå på vår hemsida. Hållbarhetsarbetet har fortskridit enligt plan under året och samarbete har stått i fokus både internt och externt. Vi har anslutit till Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA), ett initiativ där nordiska textil- och modeföretag gått samman för att minska industrins klimatpåverkan i linje med Parisavtalet. Som en del av arbetet med STICA har vi utfört vår första klimatkartläggning, som förutom den egna verksamheten även inkluderar produktionskedjan dit närmare 90% av våra växthusgasutsläpp kan härledas. Internt har vi inrättat en hållbarhetsgrupp och en hållbarhetspolicy, med målsättningen att integrera hållbarhetsarbetet genomgående i hela verksamheten. Vi har även offentliggjort vår leverantörslista och hållbarhetsinformation för att öka vår transparens, samt lanserat två kollektioner med plagg i mer hållbara material. Under det kommande året kommer vi glädjande att utöka andelen helt- eller delvis mer hållbara material i vårt sortiment.

Nordens starkaste kunderbjudande
Jag ser fram emot våren och sommarens festligheter, där vi har förmånen att klä kvinnor till de mest speciella, minnesvärda och finaste stunderna. Vi har i min egen mening nordens starkaste kunderbjudande inom festklänningar, som jag ser fram emot att få erbjuda till fler kvinnor utanför Norden. Slutligen hoppas jag innerligt att vi under kommande kvartal får ett slut på kriget i Ukraina och att vi kan se fram emot en ljusare framtid igen.

Ville Kangasmuukko Nordström, VD

Borås, 21 april 2022