Bubblerooms VD utnyttjar teckningsoptioner

2022-01-10 15:00

Ville Kangasmuukko Nordström, New Bubbleroom Sweden AB:s (”Bubbleroom” eller ”Bolaget”) VD, har anmält att han utnyttjar 30 teckningsoptioner för teckning av 300 000 nya aktier i Bubbleroom, vilket kommer att tillföra Bubbleroom 6 141 000 kronor.

I enlighet med teckningsoptionsprogram, beslutat på extra bolagsstämma den 8 juli 2018, har samtliga 30 teckningsoptioner utnyttjats av Bolagets VD för teckning av 300 000 nya aktier i Bubbleroom (”Utnyttjandet”). Utnyttjandet innebär att Bubbleroom kommer att tillföras 6 141 000 kronor och att Ville Kangasmuukko Nordströms aktieinnehav i Bubbleroom kommer att uppgå till 300 000 aktier, vilket motsvarar cirka 2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Varje teckningsoption gav VD rätt att teckna 10 000 nya aktier till en teckningskurs om 20,47 kronor per aktie. Teckningsperioden sträcker sig från och med den 1 december 2021 till och med den 28 februari 2022 och efter Utnyttjandet återstår inga teckningsoptioner i teckningsoptionsprogrammet.

Utnyttjandet medför en ökning av aktiekapitalet i Bubbleroom med 15 000 kronor, från 762 285,50 kronor till 777 285,50 kronor, och antalet aktier och röster i Bolaget med 300 000 aktier och röster, från 15 245 710 aktier och röster till 15 545 710 aktier och röster, motsvarande en utspädning om cirka 2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bubbleroom.