Bubbleroom utser Andreas Malmström till ny CFO

2024-01-03 15:30

New Bubbleroom Sweden AB ("Bubbleroom") har idag, den 3 januari 2024, beslutat att utnämna Andreas Malmström till CFO för Bubbleroom. Andreas Malmström tillträder som CFO senast den 30 april 2024.

Under perioden 1 mars 2024 till 30 april 2024 kommer Alexander Tossavainen agera som tillförordnad CFO för Bubbleroom. Alexander Tossavainen är för närvarande bolagets redovisningschef och efterträder Göran Thuresson som kommer säkerställa en robust överlämning och finns kvar under en övergångsperiod.

”Jag ser fram emot att få välkomna Andreas till Bubbleroom och är övertygad att med sin bakgrund och personlighet kommer bli värdefull för bolaget och blir en vital del av bolagets framtida utveckling. Jag ser det också som en styrka för bolaget att Alexander tar en tillfällig roll som CFO" säger Magnus Månsson, verkställande direktör. 

"Det känns fantastiskt roligt att bli en del av Bubbleroom och spännande att ta mig an rollen som CFO. Bubbleroom har ett starkt varumärke och är genom de genomförda investeringarna välpositionerat för framtiden och jag ser fram emot att bidra till en resa mot lönsam tillväxt", säger Andreas Malmström, tillträdande CFO.

Nedan följer en beskrivning av Andreas Malmström. 
Född: 1986
Utbildning/erfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Övriga nuvarande befattningar: Inga andra uppdrag
Tidigare befattningar: CFO Hedin Parts and Logistics, CFO Volvo Car Norway, Director Business Control and Revenue Management Global Customer Service Volvo Car Group, Diverse ekonomipositioner inom Volvo Car Group i Sverige och Kina
Aktieinnehav i Bubbleroom: Andreas innehar inga aktier eller andra finansiella instrument i Bubbleroom.

Nedan följer en beskrivning av Alexander Tossavainen. 
Född: 1987
Utbildning/erfarenhet: Civilekonom, Högskolan i Borås
Övriga nuvarande befattningar: Inga andra uppdrag
Tidigare befattningar: Redovisningschef, New Bubbleroom Sweden AB. Diverse ekonomipositioner inom New Bubbleroom Sweden AB.
Aktieinnehav i Bubbleroom: 1 000 aktier, 3 750 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoption av serie 2022/2025:1 samt 7 500 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoption av serie 2023/2026:1.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-01-03 kl.15.30 CST.