Bubbleroom tecknar avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank

2021-12-13 08:00

New Bubbleroom Sweden AB har tecknat avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank, som är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Åtagandet innebär att likviditetsgaranten åtar sig att ställa kurser på både köp- och säljsidan när så är möjligt, med verkan att skillnaden mellan köp- och säljkurs inte överstiger en viss nivå. Syftet med avtalet är att främja likviditeten i Bolagets aktie.