Bubbleroom driftsätter framgångsrikt sitt högautomatiserade robotlager från Autostore

2022-07-08 10:55

Bubbleroom har enligt plan tagit bolagets nya automationslösning från Autostore i drift i bolagets nya lager i Viared, Borås. För att möta befintliga tillväxtplaner samt ökade leverans- och effektivitetskrav har Bubbleroom skräddarsytt en högautomatiserad lösning från Autostore som är dimensionerad för att öka leveranskapacitet och effektivitet markant de kommande åren. Bolaget har även genomfört flytten till sitt nya huvudkontor, som ligger i samma fastighet som det nya lagret och den nya fotostudion.

Driftstarten skedde under början av juli och samtliga nya kundorder skickas nu från det nya lagret med den högautomatiserade AutoStore-lösningen, vilken initialt innehåller 40 plockrobotar, 41 000 bins, 12 karusellportar samt ett conveyor- och sorteringssystem. Systemet är designat för att klara mer än 1 100 orderrader per timme och kommer skalas upp successivt för att möta planerad tillväxt och expansion. Redan under den första veckan av drift är nyckeltalen väldigt lovande, och de pekar mot att bolaget fullt ut kan nå förväntade effektivitetsvinster under hösten så som planerat.
 
”Vårt nya lager, med en högautomatiserad lösning från Autostore, kommer ge oss nöjdare kunder i form av kortare leveranstider samt en mer kostnadseffektiv lagerhantering. Jag är både tacksam och imponerad över vår organisation, som genomfört en lyckad flytt respektive driftstart samt en övergång till att arbeta i en högautomatiserad lagerlösning”, Joel Sandberg, COO Bubbleroom
 
Bubbleroom uppskattar att den nya lagerautomationen kommer ge väsentliga effektivitetsökningar för bolagets varuhantering framåt och som en konsekvens även kostnadsminskningar som beräknas skalas upp i effekt under det fjärde kvartalet 2022. Automationslösningen stärker bolagets förutsättningar att snabbare nå god lönsamhet såväl som att möjliggöra fortsatt tillväxt, på existerande marknader i Norden samt på nya marknader i Europa inför den kommande geografiska expansionen.
 
” Vårt nya högautomatiserade lager kommer ge oss en mer kostnadseffektiv lagerhantering, och därmed sänkta lagerkostnader som kommer att stärka vår lönsamhet och möjliggöra att vi enligt plan närmar oss våra långsiktiga finansiella mål vad gäller vårt rörelseresultat”, Ville Kangasmuukko Nordström, CEO Bubbleroom